Als expert in de inventarisatie heeft Ivalis gedurende al deze jaren een professionele tellingen methodologie opgebouwd. Dankzij deze methodologie kan Ivalis haar klanten een hoge nauwkeurigheid en betrouwbaarheid garanderen.
Deze knowhow kan van levensbelang zijn voor de ketens die zich zouden oriënteren op de RFID technologie, en dit zeker in de transitie periode. Enkele voorbeelden:

  • Hoe kan ik zeker zijn dat alle RFID chips correct werden geteld?
  • Hoe kan ik zeker zijn dat er geen verborgen derving blijft?
  • Hoe kan ik zeker zijn dat alle chips wel correct zijn geprogrammeerd?
  • Hoe kan zeker zijn dat de interne procedures werden gevolgd?

Om deze nieuwe problematiek te kunnen beantwoorden stelt Ivalis de volgende oplossingen voor:

  • Audits
  • Controle telling via EAN barcode inventaris
  • Uitvoeren van de RFID telling
  • Draaiende tellingen op derving gevoelige goederen

U biedt dit de zekerheid dat u, dankzij uw professionele partner, uw voorraad correct zal opvolgen en het process continu zal kunnen monitoren.

Contact