Inventariseren uitbesteden is een beproefde managementtool in de distributiesector.
Uit een onderzoek van IVALIS dat eind 2009 werd gehouden onder 40 distributiebedrijven kwamen de volgende redenen voor uitbesteden van inventarisaties naar voren:

  • U kunt vertrouwen op een team dat volledig op zijn taak gericht is en beschikt over apparatuur dat er perfect geschikt voor is
  • Winkelpersoneel kan zich richten op hun eigen taak: verkopen
  • Spanning vermijden die gepaard gaat met inventariseren, nachtwerk in het bijzonder
  • Winkelsluiting vermijden
  • Zeker zijn van volledig betrouwbare en nauwkeurige processen
  • Kosten beheren, vooral verborgen kosten die bij deze activiteit bijzonder veel voorkomen: voorbereidings- en managementtijd, management van tijdelijk personeel, overuren, hersteltijd, verlies van verkoopopbrengst, enz.

Duizenden managers in alle distributiesectoren kiezen voor het uitbesteden van de inventarisatie.

Waarom u niet?

« Ervoor kiezen om inventarisaties uit te besteden, is als rijden in een automatisch geschakelde auto: wie het heeft geprobeerd, wil niet meer terug. »

François P, manager van een bedrijf in de MKB-sector